ÂM ĐẠO GIẢ

Âm đạo giả là sản phẩm sextoys trong đời sống tình dục, nhằm thỏa mãn hưng phấn cảm xúc tận cùng và tuyệt đối an toàn