HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

 • Sau khi chọn được sản phẩm, Quý khách truy cập vào trang chi tiết của sản phẩm cần mua.

  Gửi đơn hàng tới hệ thống bán hàng Online

  - Khai báo thông tin liên quan tới việc giao hàng: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email...

  - Quý khách chọn phương thức thanh toán:

  Gửi kết quả giao dịch:

  Nếu Giao dịch thành công thì Hệ thống thanh toán sẽ báo trạng thái giao dịch tới Email của Khách hàng & Hệ thống quản lý đơn hàng của Siêu Thị Sinh Lý